Huisregels

1. U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt geen verantwoording voor uw vergoeding voor fysiotherapie.

2. U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen.

5. U wordt verzocht, tijdens het oefenen makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.

4. Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

5. De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut. De klachtenprocedure is ook te vinden op deze website. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.

6. De praktijk is nummer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.

7. Deelname aan een training of cursus geschiedt op eigen risico.

8. Wilt u bij het parkeren van uw auto/fiets dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn/haar weg kan volgen?

9. Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat?

10. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen.

11. De praktijk is van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 8.30 en 19.30 uur en op woensdag van 9.00 tot 16.30 uur. Dit zijn ook de openingstijden van de praktijk. U kunt ons 24 uur per dag via de mail berichten via jrchppa@gmail.com of via www.paramedischinstituutbaarn.nl

12. De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn binnen 3 werkdagen na aanmelding met onderzoek en/of behandeling aan te vangen.