Haptonomie

De hedendaagse maatschappij vraagt veel van ons. Om aan alle eisen te voldoen leggen we de lat vaak heel hoog, zowel op het werk als in privé-situaties. Zo ontstaan wel eens situaties waarin zorg en aandacht voor onszelf op het tweede of zelfs derde plan komen. Daardoor is het mogelijk dat we geconfronteerd worden met verschillende problemen:

  • Niet lekker in je vel zitten
  • Verlies van vertrouwen in het eigen functioneren
  • Piekeren en/of sombere gevoelens ervaren
  • Hyperventilatie, slapeloosheid en steeds terugkerende hoofdpijn
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak: pijn in rug, nek en schouders
  • Stressgevoel of ‘burn-out’
  • Te kort aan energie, chronische vermoeidheid
  • Moeite met het uiten van gevoelens als liefde, boosheid of verdriet
  • Etc

Door middel van haptonomie kunt u hier wat aan doen. Alles draait daarbij om het herstellen van het contact met ons gevoelsleven. Het leren luisteren naar onze gevoelens en daar gehoor aan geven. We ontdekken welke situaties spanningen met zich meebrengen en hoe we daar op ‘eigen wijze’ mee om kunnen gaan. Aanraken en geraakt worden is hierbij een zeer belangrijk gegeven.

Het uitgangspunt is de regie over uw eigen leven weer in handen te krijgen. Haptonomie is een actief proces waarbij men de eigen mogelijkheden en kwaliteiten leert ontdekken en benutten. Beter in uw vel, en bewuster hoe u in het leven staat.